Informacinė sistema "Valstybinių ir tarptautinių organizacijų simbolika"

Paskirtis

Informacinės sistemos paskirtis - sukurti ryšio modelį tarp valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolikos vaizdų ir tarptautinio vaizdų klasifikatoriaus kodų palaikymui. Sistema leidžia pildyti valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolikos vaizdų bazę, kartu klasifikuojant konkretų vaizdą pagal tarptautinį vaizdų klasifikatorių leidžia organizuoti greitą vaizdų paiešką pagal užduotą temą arba raktinius žodžius ir pateikti atrinktus vaizdus personalinio kompiuterio ekrane.

Galimybės

Visą duomenų bazę sąlygiškai galima padalinti į 2 dalis: tekstinę ir grafinę Tekstinę dalį sudaro pats tarptautinis vaizdų klasifikatorius, raktiniai žodžiai. Grafinę dalį sudaro pačių vaizdų kodai, kurie saugomi maksimaliai suspausti ( GIF formatu, spaudžiant su nuostoliais ) viename faile. Ryšį tarp tekstinės dalies ir grafinės dalies nustato ryšio lentelės.

Informacija apie vaizdo turinį pagal tarptautinį vaizdų klasifikatorių yra saugoma reliacinio tipo duomenų bazėje.

Aprobuojant naują prekių ženklo vaizdą būtina nustatyti, ar jau esamoje vaizdų (valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolikos) aibėje nėra jam panašaus. Panašumo ar tapatumo laipsnį turėtų nustayti atskiras normų ir taisyklių rinkinys. Galutinę išvadą turi padaryti operatorius-ekspertas. Šios informacinės sistemos pagrindinis uždavinys - patogiai ir greitai iš egzistuojančios duomenų bazės išrinkti visus panašius vaizdus. Tų vaizdų skaičius turėtų būti minimalus.

Šioje modelinėje sistemoje numatyti 3 paieškos būdai:

Programinė įranga sukurta panaudojant šiuolaikinę duomenų bazių valdymo sistemą CLARION 3.0, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat vienu metu apdoroti ir tekstinę, ir grafinę informaciją.

Sukurtoji sistema funkcionuoja Valstybiniame Patentų biure.

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Sistemos funkcionavimui reikalingi:

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės: Goštauto 12-423, 2600 Vilnius, tel./faksas 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778, el. paštas vadas@sasaja.lt