Įmonės vamzdynų informacinė sistema "InfoPIPE"

Paskirtis

Informacinė sistema skirta įmonėms ir organizacijoms, eksploatuojančioms sudėtingus technologinius vamzdynus. Sistema padeda sekti vamzdynų elementų sąstatą ir jų techninę būklę, laiku įspėja techninį personalą apie pablogėjusią atskirų vamzdynų dalių būklę. Sukurti posistemiai, dalinai pakeičiantys vamzdyno techninį pasą, taip pat skirti automatizuotam vamzdyno techninio paso paruošimui ar jo papildymui, vamzdyno grafinės schemos vaizdavimui kompiuterizuotoje darbo vietoje ar jos išvedimui popieriuje.

Sukurtoji sistema tinka naudoti chemijos įmonių, šiluminių elektrinių ir kitų panašaus pobūdžio įmonių technologinių vamzdynų priežiūrai.

Galimybės

Pagrindinės sistemos galimybės yra šios:

Programinė įranga sukurta panaudojant patikimą duomenų bazių valdymo sistemą CLARION 2.1, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat vienu metu dirbti ir su tekstine, ir su grafine informacija.

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Sistemos funkcionavimui reikalingas:

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės: Goštauto 12-423, 2600 Vilnius, tel./faksas 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778, el. paštas vadas@sasaja.lt