Lietuvos geležinkelių informacinė sistema

Paskirtis

Informacinė sistema skirta sudaryti sąlygas Lietuvos geležinkelio darbuotojams jiems įprasta bei suprantama forma kaupti ir peržiūrėti informaciją apie Lietuvos geležinkelius: magistrales ir stotis.

Galimybės

Matematiniu požižriu geležinkelyje priimta koordinačių sistema yra vienmaė. Kiekviena magistralė yra sudaryta iš vienos geležinkelio linijos. Geležinkelių planuose visos magistralės yra suskaidytos 100 metrų ilgioatkarpomis, vadinamomis piketais. Kiekviename pikete yra užfiksuotos magistralės charakteristikos toje 100 metrų atkarpoje: žemės lygis, nuolydžio dydis, kreivės (posūkio) pradžia, pabaiga, spindulys, bėgių tipas, paklojimo metai, nusidėvėjimas, informacija apie statinius (tiltai, viadukai ir kita), stotys ir kita svarbi informacija, kuria remiantis gali būti apskaičiuojama daugelis kitų reikalingų geležinkelio charakteristikų: maksimalus tame kelio ruože traukinio judėjimo greitis, nustatoma, ar reikalingas remontas.

Kitas labai svarbus objektas geležinkelyje yra stotis. Geležinkelio magistralės pralaidumas (kiek traukinių gali pravažiuoti per laiko vienetą) labai priklauso nuo joje esančių stočių pralaidumo, todėl labai svarbu, kad jos funkcijonuotų sklandžiai (laiku būtų pašalinami gedimai, būtų teisingai sudaromi traukinių judėjimo tvarkaraščiai). Pagrindinės stoties charakteristikos yra stoties klasė, kelių skaičius stotyje, krovinių apyvarta, krovinių pervežimo apimtis, keleivių pervžimas ir jo apimtis.Taip pat labai svarbi informacija apie stotį, kurią norima atvaizduoti, yra keliai, jų išdėstymo geometrija, elektros įranga (automatinių iešmų išdėstymas, jūsų būsena, signalizacijos sistemos, elektros linijos), pastatai (pakrovimo iškrovimo rampos, sandėliai, kiti pagalbiniai pastatai), praėjimai ir pravažiavimai.

Sukauptus duomenis apie išvardintus objektus reikia vizualizuoti. Vizualizavimo supratimas apjungia priemonių ir būdų pamatyti tai, kas nematoma, visumą. Savoka "nematoma" reiškia rinkinį duomenų, aprašą; kokį nors reiškinį ar procesą. Pagrindinė vizualizavimo užduotis - suteikti duomenims vaizdumą, atitinkamai suteikus jiems adekvatų grafinį vaizdą Analizuojant duomenis į darbą yra įjungiama smegenų dalis, atsakinga už matymą, kuri savo apimtimi ir galimybėmis gerokai viršija tą dalį, kuri yra atsakinga už matematinius sugebėjimus.

Sistema sukurta naudojant C kalbos transliatorių ir CodeBase 5.1 bibliotekas darbui su duomenų failais (dbf).

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Sistemos funkcionavimui reikalingi:

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės: Goštauto 12-423, 2600 Vilnius, tel./faksas 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778, el. paštas vadas@sasaja.lt