Informacinė sistema "Ilgalaikis turtas"

Paskirtis

Sistemos paskirtis- automatizuoti įmonės ilgalaikio turto tvarkymą.

Galimybės

Atlieka visas operacijas susietas su ilgalaikiu turtu:

 1. Prekių pajamavimų sandėlyje,
 2. Prekių perdavimas iš sandėlio į eksplotaciją materialiai atsakingiems asmenims,
 3. Ilgalaikio turto nusidevėjimo skaičiavimas kiekvieną mėnesį,
 4. Ilgalaikio turto apskaitos mėnesinio žurnalo vedimas,
 5. Perdavimas iš vieno materialiai atsakingo asmens kitam,
 6. Ilgalaikio turto pardavimas,
 7. Ilgalaikio turto perdavimas į kitas koresponduojančias sąskaitas,
 8. Inventorizacijos aktų sudarymas,
 9. Ilgalaikio turto nurašymas,
 10. Įvairios žinios susietos su aukščiau minėtais punktais:
  • materaialai atsakingų asmenų turto sąrašas,
  • skyriaus turto sąrašas,
  • poskyrio turto sąrašas,
  • nusidevėjusio turto sąrašas,
  • kiekvieno vieneto kortelė,
  • turto grupės sąrašas,
  • turto rūšies sąrašas,
  • turto apskaita pagal subsąskaitas,
  • Įvairios žinios materialiai atsakingiems asmenims.

Visos žinios pateikiamos santraukų pavidalu arba detaliai.

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Sistemos funkcionavimui reikalingi:

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės: Goštauto 12-423, 2600 Vilnius, tel./faksas 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778, el. paštas vadas@sasaja.lt