"Kokas" ir "WinKokas" - komandiruočių ir korespondencijos tvarkymo informacinės sistemos

Paskirtis

Sistemos paskirtis - komandiruočių ir gaunamos bei siunčiamos korespondencijos registravimas ir apskaita.

Galimybės

Visi darbai, susiję su ofiso veikla, gali būti žymiai palengvinti, atsisakant dalies dokumentų "popierinio" tvarkymo.

Kompiuterizuotas gaunamos/siunčiamos korespondencijos tvarkymas sumažins darbo laiko sąnaudas ir įgalins išvengti nemalonių incidentų, kylančių dėl darbuotojų neatsakingumo bei palengvins apskaitą.

Kompiuterizuotas komandiruočių tvarkymas sumažins darbo laiko sąnaudas ir įgalins sparčiau spręsti komandiruočių paruošimo, išrašymo ir apskaitos problemas.

Sistemos galimybės:

Sistema paprasta ir lengvai įsisavinama, nereikalauja specialaus darbuotojo pasiruošimo darbui su ja.

Pagal kliento pageidavimus programą galima papildyti naujomis, klientui reikalingomis funkcijomis.

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Sistemos "Kokas" funkcionavimui reikalingi:

Ši sistema funkcionuoja Akcinėje bendrovėje "Vilija" ir Akcinėje bendrovėje "Mažeikių nafta".

Programinė įranga sukurta panaudojant duomenų bazių valdymo sistemą Clarion for DOS 3.0, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus.

1996m. išleistai "WinKokas" sistemai reikalingi:

Ji funkcionuoja UAB "Sąsaja".

Programinė įranga sukurta panaudojant duomenų bazių valdymo sistemą Clarion for Windows 2.0, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės: Goštauto 12-423, 2600 Vilnius, tel./faksas 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778, el. paštas vadas@sasaja.lt