Atlyginimų ir kitų pajamų skaičiavimo sistema "Alga"

Paskirtis

Sistemos paskirtis - atlikti visų įstaigos (biudžetinėms ir nebiudžetinėms organizacijoms instaliuojami skirtingi programų variantai) darbuotojų gaunamų pajamų apskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje ir suformuoja visas reikalingas ataskaitas (tame tarpe ir SODRAI).

Galimybės

Biudžetinėse organizacijose pajamas gali sudaryti: atlyginimas, priedas, laikina priemoka, atlyginimas pagal sutartis, atostoginiai, atostogų kompensacija, įvairių rūšių premija, ligos ir motinystės pašalpa, pašalpa, vienkartinis priskaitymas ir kitos pajamos. Nebiudžetinėse organizacijose gali būti iki 99 skirtingų priskaitymų; rūšių (jų kiekis ir pavadinimai gali būti dinamiškai keičiami).

Skaičiuojant atlyginimą; atliekamas įvairių tipų atskaitymų skaičiavimas. Tai pajamų mokestis, socialinis draudimas, atskaitymas pagal vykdomuosius raštus, bauda, draudimas, kiti vienkartiniai atskaitymai.

Visi priskaitymai ir atskaitymai atliekami automatizuotai mėnesio gale. Jų dydžius ir terminus reglamentuoja dokumentai, kuriuos tarpuose tarp skaičiavimų įrašo buhalterijos darbuotojai. Mėnesio viduryje yra numatytas avanso skaičiavimas, taip pat tuo metu vykdomas atlyginimų skaičiavimas tiems darbuotojams, kurie atleidžiami iš darbo, eina atostogauti ir pan.

Sistema automatiškai atlieka ir taip vadinamus "perskaičiavimus", t.y. kai dėl vienos ar kitos priežasties reikia perskaičiuoti atlyginimą už praėjusį laikotarpį, ir gautą skirtumą išmokėti arba atskatyti iš einamojo atlyginimo. Ji atlika ir automatizuotą deponentų apskaitą, spausdina visas reikalingas pažymas ir ataskaitas.

Sistema paprasta ir lengvai įsisavinama, nereikalauja specialaus buhalterio pasiruošimo darbui su ja.

Programinė įranga sukurta panaudojant duomenų bazių valdymo sistemą CLARION 2.1, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus.

Sukurtoji sistema funkcionuoja Vilniaus universite, Vilniaus Gedimino technikos unvesitete, Vilniaus pedaginiame universitete, Užsienio reikalų ministerijoje, žemės ūkio banke ir dar 4 biudžetinėse organizacijose. Iš nebiudžetinių organizacijų galima paminėti AB "Vilija", AB "Sparta", AB "Vilniaus kranai", AB "Kasyba". ir kt.

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Sistemos funkcionavimui reikalingi:

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės: Goštauto 12-423, 2600 Vilnius, tel./faksas 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778, el. paštas vadas@sasaja.lt